november 9, 2018

Exhalytics

Många situationer och sammanhang idag kräver fullt fokus av varje individ. Många faktorer spelar in, en handlar om att vara nykter. I arbetslivet och i trafiken är det en viktig fråga. Med automatiska nykterhetskontroller är det enkelt och går snabbt att testa att personer i olika situationer är nyktra inför det de ska göra.

Snabbt

Med Exhalytics genomförs alkoholanalyser med hög tillförlitlighet. Mätinstrumentet är ett av få på marknaden som baseras på infraröd (IR) teknik. Metoden är patenterad och mäter alkoholhalt i fritt utandad luft på mindre än en sekund. Det går fort att testa en stor mängd personer med bara någon sekunds mellanrum. IR-tekniken tillåter genomförande av ett obegränsat antal utandningsprov med bibehållen precision. Om alkohol registreras vid en blåsning görs en fullständig analys. Resultatet presenteras efter cirka 3–5 sekunder. Exhalytics behöver ingen
återhämtningstid utan är omedelbart redo för ett nytt utandningsprov.

Enkelt

Blåsningen sker beröringsfritt utan munstycke och upplevs inte som ansträngande. Alla som blåst i ett vanligt alkolås vet att det krävs mycket luft och tar tid. I Exhalytics kan alla oavsett lungkapacitet blåsa och få ett resultat. Utandningsprovet kan jämföras med att blåsa ut ett ljus eller blåsa bort damm från något. Instruktionerna till användaren är intuitiva och lätta att förstå.

Säkert

Exhalytics utgjorde den centrala funktionen i Hamnbomsprojektet i Göteborg och Frihamnen i Stockholm. De mätvärden som uppmättes från personer som blåste rött i bommen överensstämde väl med mätningarna som gjordes i Polisens bevisinstrument. Alla utandningsprov genererar en resultatrapport i PDF-format innehållande all information för att utgöra ett säkert bevis på alkoholhalten i proverna. I de fall identifiering ska kunna lämnas förses instrumentet med en läsare för t ex streckkod. Exhalytics kan också förses med SMS-sändare för larmhantering.