november 9, 2018

1 Autosober

 

Sedan 2016 har de två företagen Nanopuls AB och Autosober Sweden AB haft samma ägare, MHF. Nu har båda verksamheterna flyttat till Uppsala och kommer att ha ett mycket nära samarbete under ett och samma namn Autosober. För er del innebär det en större samlad kompetens i en av Sveriges kunnigaste leverantörer av IR-baserade alkoholmätningsinstrument men det blir ingen förändring av sättet att samarbeta på.

Företagen har olika kundkategorier där uppdelningen är att Nanopuls vänder sig främst till myndigheter och Autosober till privata företag.