juni 3, 2019

Nyhetsbrevet

 

Sedan 2016 har Nanopuls och Autosober Sweden haft samma ägare och de har nu bestämt att vi ska samarbeta mycket tätt. I ett första steg är att Nanopuls byter namn till Autosober Uppsala AB för att få liknande namn som Autosober Sweden AB. Ni kommer därför möta oss som en och samma verksamhet under namnet Autosober.

För er som kunder och leverantörer innebär det en större samlad kompetens i ett av Sveriges kunnigaste leverantörer av IR-baserade alkoholmätningsinstrument men samtidigt samma lilla enkla samarbetspartner.

Detta påverkar inte adresser eller organisationsnummer utan dessa förblir oförändrade.

Välkomna in i nya Autosober!