november 27, 2019

Produkter

Exhalytics – Ett munstyckslöst system med likvärdig tillförlitlighet som ett bevisinstrument

Evidenzer Classic – Ett tillförlitligt och robust alkoholmätsystem i världsklass som används av flera myndigheter

Evidenzer Mobile – Ett bevisprovsinstrument i världsklass i en portabel version som används av flera länders polismyndigheter

Referenzer – Ett mätinstrument för laboratorier med mycket hög mätnoggrannhet