Evidenzer

Alla är överens om att bilkörning och alkohol inte går ihop. Därför genomför polisen alkoholkontroller för att upptäcka onyktra förare. När någon blåst i polisens sållningsinstrument och upptäckts vara rattfull får personen göra ytterligare ett utandningsprov i en Evidenzer. Bevisprovsinstrumentet mäter den exakta
alkoholhalten i utandningsluften.

Exakt

Evidenzer är ett IR-baserat bevisprovsinstrument som främst används av polisen. Instrumentet finns i två olika utföranden, Evidenzer Classic och Evidenzer Mobile. Classic saknar tangentbord och skärm och kopplas därför till en persondator med programvara för provtagning som visar mätresultatet. Mobile har tangentbord, skärm och skrivare inbyggt för kontroll och avläsning. Evidenzer-modellerna är robusta, utvecklade för att kunna klara utomhusmiljöer med varierande temperaturförhållanden och att flyttas mellan olika positioner som bilar, bussar, båtar och helikoptrar. Båda instrumenten baseras på infraröd (IR) teknik som är en mycket specifik metod för att analysera påverkan från lättflyktiga ämnen, så kallade kolväten på utandningsluft.
Mätvärdena har en hög selektivitet, dvs förmåga att kunna avgöra vilket ämne som påverkar. Genom att absorptionen av infrarött ljus mäts vid flera olika våglängder går det att med säkerhet avgöra att påverkan verkligen kommer från alkohol (etanol).

Tillförlitligt

Många alkoholmätare klarar av att detektera alkohol och ge ett ungefärligt mätvärde. Det räcker ofta för att göra en sållning av personer med alkohol i kroppen. Alkoholutandningsprov i en Evidenzer sker genom ett munstycke. Instrumentet mäter etanolhalten vid fyra olika IR-våglängder, noga utvalda för att så effektivt som möjligt kunna särskilja etanol från andra ämnen. Evidenzer skiljer sig markant från liknande instrument på flera sätt och har sedan hösten 2001, samma bevisvärde som blodprov. Data lagras i Evidenzern och används av åklagare för att lagföra personer för rattfylleri.

Beprövat

Evidenzer har använts av svenska rättsväsendet som bevisprovsinstrument för utandningsprov i drygt 15 år. Även den norska, finska och irländska polisen använder Evidenzer. Varje år servas och kalibreras alla instrument.

Är ni intresserade av Eividenzer så skicka oss ett meddelande så kan vi presentera möjligheterna till alkoholkontroll för er.