Kundanpassat

Exhalytics är en komponent i ett helt system för alkoholkontroll. Systemet kan göras helt automatiserat och ock anpassas för att passa verksamheten den ska användas i. Har ni manuell hantering kan systemet användas som ”Stand alone” medan om ni har en obemannad infart kanske en hel integrering är bäst lämpad och då är Exhalytics förberedd för detta. Autosober kan vara en partner som tar hand om en stor del av installation, support och underhåll för anläggningen eller en underleverantör til era ordinarie systemleverantörer. Vi är behjälpliga att i projektform integrera Automatiska nykterhetskontroller i system, så väl rutiner som tekniska system.